Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2017: стан і перспективи”

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-технічної  конференції

 

Вівторок, 16 травня, 2017     09:30 - 10:00           Реєстрація учасників

Вівторок, 16 травня, 2017     10:00 - 12:30            Пленарне засідання

13:00 - 14:00           Перерва

Вівторок, 16 травня, 2017     14:00 - 18:00           Секційні засідання

Середа, 17 травня, 2017         10:00 - 18:00           Секційні засідання

 

Пленарне засідання

16 травня, 1000 – 1230 зал засідань Вченої ради

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус № 1

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

Барбаш В.А., заступник проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

55 РОКІВ ПРИЛАДОБУДІВНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Тимчик Г.С., акад. АІНУ, декан ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ  ГЕНЕРУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Бабак В. П., чл.-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМНЫМ СТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Самойленко О. М., директор, Науково-виробничий інститут геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

 

РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ НАНОКОМПОЗИТА «АЛМАЗ-КАРБИД ВОЛЬФРАМА» ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ И ЛАТУНИ

Дєвін Л.М., Стахнів М.Є., пров. наук. співроб., Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України

 

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

Малюкова І.Г., директор, НМК «ІПО» КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Секція 1. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І КЕРУВАННЯ

Голова секції д.т.н., проф. Бурау Н.І.,

секретар секції ст. викл. Мураховський С.А.

 

Засідання № 1

16 травня 1430 –1730, ауд. 283, корп. № 1

 

¨ ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АСТРОКОМПАСА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ

Нестеренко О.І., Клішта А.В.

¨ СТЕНД-ІМІТАТОР ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТОЧНОСТІ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ЛЮДИНИ

Лакоза С.Л.

¨ ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС РУХУ ПО ДОРОЗІ З НЕРІВНОСТЯМИ

Вознюк А.І.

¨ ДІАГНОСТИКА ТРІЩИН В ЛОПАТКАХ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ЇХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРОАКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ

Сопілка Ю.В.

¨ ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЛАТФОРМОВОЇ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ НА ЛАЗЕРНИХ ГІРОСКОПАХ

Сапегін О. М.

¨ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВІГАЦІЙНОГО МАЯТНИКОВОГО КОМПЕНСАЦІЙНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА

Черняк М.Г., Юр’єв Ю.Ю., Деревинська О.Ю

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 283, корп. №1

 

¨ БАЛІСТИЧНИЙ ОБЧИСЛЮВАЧ ВС-132 ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ДЕСАНТУВАННЯ ВАНТАЖІВ З ЛІТАКА АН-132

Жук Є.В., Жук В.Л., Артеменко В.О., Волчанецький К.Ю., Денисов М.Л., Кадочніков С.М.

¨ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГИРОМАГНИТНЫХ КОМПАСОВ

Колесников Д.Н., Мелешко В.В.

¨ СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ БЕЗПЛАТФОРМНИХ ІНЕРЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ ПУАССОНА

Ільчук С. В., Лазарєв Ю.Ф., Мироненко П.С.

¨ порівняльний аналіз фрактальних характеристик нестаціонарного шумоподіБного сигналу

Паздрій О.Я.

¨ БЕЗДРОТОВИЙ З’ЙОМ ІНФОРМАЦІЇ З АВІАЦІЙНОГО САМОПИСЦЯ

Павловський О.М., Чейпеш В.В.

¨ Апроксимація сигналів методом НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Цибульник С.О., Лисікова К.О.

Секція 2 ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ. ФОТОНІКА

Голова секції д.т.н., проф. Колобродов В.Г.,

секретар секції к.т.н., доц. Микитенко В.І.

 

Засідання № 1

16 травня 1330 –1730, ауд.710, корп. № 21

 

¨ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Кватернюк С.М., Петрук В.Г., Дубчак О.В., Слободянюк А.О., Ткач А.С.

¨ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ В ЗЕРКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Артюхина Н. К., Пероса Лаура, Самбрано Лус

¨ МЕТОД КОНТРОЛЮ ФОРМИ АСФЕРИЧНИХ ДЗЕРКАЛ

Поздняков Д.В., Пінчук Б.Ю., Тягур В.М.

¨ СИСТЕМА УЗГОДЖЕННЯ КАНАЛІВ КОМБІНОВАНОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ПРИЦІЛУ

Клюфас С.І., Гордієнко В.І.

¨ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТЕРМОГРАФІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Назарчук C.С., Маслов В.П., Дунаєвський В.І., Котовський В.Й., Вишняков М.Є.

¨ Дискретний приймач терагерцового/суб-терагерцового випромінювання

Шевчик-Шекера А.В., Корінець С.В., Духнін С.Є.

¨ ОЦЕНКА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОПТИКИ ДНЕВНО-НОЧНОГО ПРИЦЕЛА DNS-1

Альмахмуд Шуаиб Хассан, Шкадаревич А.П., Артюхина Н.К.

¨ КОМПЕНСАЦІЯ ПОСТІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СИГНАЛУ ЛАЗЕРНОГО ДОППЛЕРІВСЬКОГО АНЕМОМЕТРА

Дивнич В. М.

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1600, ауд. 710, корп. №21

 

¨ AUTOMATED DESIGN OF A FAST LENS WITH LOW F-THETA DISTORTION

V. Sokurenko,  O. Sokurenko

¨ ВПЛИВ КУТІВ ВІЗУВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ЯКІСТЬ ОТРИМУВАНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Колобродов В.Г., Пінчук Б.Ю.

¨ СЕРЕДНЯ МОДУЛЯЦІЯ ПРИ ОПТИМАЛЬНІЙ ФАЗІ В ЦИФРОВОМУ ТЕПЛОВІЗОРІ

Луцюк М.М., Колобродов В.Г.

¨ УВЕЛИЧЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПТИКО-ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Кузнецов М. С., Колобродов В. Г.

¨ MODEL OF THE SIGNAL AT THE OUTPUT OF THE COHERENT OPTICAL SPECTRUM ANALYZER

Kolobrodov M.S.

¨ ПРОГРАМНА ОБРОБКА ІНТЕРФЕРОГРАМ

Кравченко І.В.

¨ DETERMINATION OF THERMAL IMAGER’S OUTPUT SIGNAL DURING CONTROLLING OF WIRE’S OVERHEATING OF THE RAILROADS CONTACT NETS

Kucherenko O. K., Ryzhkov N. A.

¨ DESIGN OF INFRARED HYBRID LENS

Ievgenii Siryi

¨ МЕТОД ОЦІНКИ ДИФРАКЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОПОРЯДКОВИХ ДИФРАКЦІЙНИХ ЛІНЗ

Кучугура І.О., Колобродов В.Г.

¨ РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТ-ОБЪЕКТА

Кожевников Д.А., Фёдорцев Р.В.

¨ СИНГУЛЯРНОСТІ ФУНКЦІЇ КОГЕРЕНТНОСТІ ТА КОМПЛЕКСНОГО СТУПЕНЯ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

Богатирьова Г.В.

¨ DUAL-CHANNEL SURVEILLANCE IMAGERS APPLICATION

Mykytenko V.I.

 

Секція 3 Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. ОБРОБКА МЕТАЛІВ І МЕТАЛОЗНАВСТВО

Голова секції д.т.н., проф. Тимчик Г.С.,

секретар секції к.т.н., ст. викл. Осадчий О.А.

 

Засідання № 1

16 травня 1430 –1730, ауд.293, корп. № 1

 

¨ ANALYSIS OF SURFACE QUALITY AND ITS IMPACT ON FATIGUE LIFE OF TURNED COMPONENTS

Barandych K.S., Vysloukh S.P.

¨ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КИНЕМАТИКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ В МНОГООСНЫХ СТАНКАХ

Новаковский А.Г., Антонюк В.С..

¨ DESIGN IN INSTRUMENTATION ENGINEERING FOR COST EFFECTIVE ASSEMBLY AND MANUFACTURING

Stelmakh Nataliia

¨ ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соколенко М.В., Філіппова М.В.

¨ ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕТАЛІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА CALS-ТЕХНОЛОГІЙ

Лапіга О. С., Вислоух С. П.

¨ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ

Шевченко В. В.

¨ JUSTIFICATION OF MANUFACTURING PROCESSES BY MEANS OF COMPLEX VARIABLE THEORY

Volodymyr Skytsiouk, Tatiana Klotchko

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 293, корп. №1

¨ THE USE OF HIGH-DAMPING MATERIALS FOR VIBRATION DAMPING IN THE CUTTING PROCESS

O.A. Osadchiy

¨ COMPUTER PARAMETER’S MODELING OF MACHINING QUALITY OF DEVICE’S COMPONENTS

Voloshko O.V., Vysloukh S.P.

¨ THE METHOD OF SWARF REMOVAL WHEN DRILLING DEEP HOLES

Vakulenko V.S., Zayets S.S., Shevchenko V.V.

¨ MODELING OF COMPLICATED TECHNOLOGICAL SYSTEMS

S.P. Vysloukh

¨ АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ФРЕЗЕРУВАННЯ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ В УМОВАХ «БЕЗЛЮДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Олінійчук А.І., Шевченко В.В.

¨ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НАНОРІДИН МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПІДІГРІВУ ТЕРМІСТОРА

Матвієнко С.М., Вислоух С.П.

¨ Аналіз акустичної емісії в процесах механічної обробки

Заєць С. С., Василенко Є.В.

 

 

 

 

Секція 4 Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро і нанопристроїв

Голова секції д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.,

секретар секції к.т.н. доц. Нечай С.О.

 

Засідання № 1

16 травня 1430 –1730, ауд. 318, корп. 1

 

¨ Щодо застосування поляризаційних дистанційних космІчних досліджень Землі у народному господарстві

Неводовський П.В., Гераїмчук М.Д., Відьмаченко А.П., Івахів О.В., Куреньов Ю.П.

¨ ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Безвесільна О.М., Киричук Ю.В.

¨ ПРИЛАДОВИЙ КОМПЛЕКС СТАБІЛІЗАТОРА ОЗБРОЄННЯ ЛЕГКОЇ БРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ

Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Чепюк Л.О.

¨ ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОРІОЛІСОВОГО ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Безвесільна О.М., Нечай С.О.

¨ НОВИЙ СПОСІБ ВИСТАВКИ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ

Безвесільна О.М., Котляр С.С.

¨ проблеми апроксимації при проведенні координатних вимірювань

Литвиненко П.Л., Нечай С.О.

¨ ПОБУДОВА ГІБРИДНИХ МЕРЕЖ З МОДУЛЯМИ XBEE WI-FI В ОХОРОННИХ СИСТЕМАХ

Андрєєва О.В.

¨ РОЗУМНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ

Гераїмчук М. Д., Хазанович Ю.Ю.

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 318, корп. №1

 

¨ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬЦЕВИХ ЛАЗЕРІВ В КУТОМІРНИХ ЗАСОБАХ

Безвесільна О.М., Котляр С.С.

¨ МАЛЕНЬКІ РОЗМІРИ ТА ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ НОВИХ GSM-МОДУЛІВ СЕРІЇ WS ДЛЯ ОХОРОННИХ СИСТЕМ

Андрєєва О.В., Нечай С.О.

¨ НОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ М2М (ПЕРЕВАГИ ПЛАТФОРМИ TIBBO AGGRE GATE)

Андрєєва О.В.

¨ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН З РІЗНИМИ ЕЛЕКТРО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ЕЛЕМЕНТАХ З П‘ЄЗОКЕРАМІКИ

Бондаренко Ю.Ю., Тележинський Д.В., Білокінь С.О., Андрієнко В.О., Бондаренко М.О.

¨ КВАНТОВІ ДЕТЕКТОРИ ІЧ ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ ТРИКОМПОНЕНТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК

Саурова Т.А., Байда І.П.

 

Засідання № 3

17 травня, 1430 – 1700, ауд. 318, корп. №1

 

¨ МЕТОДИКА ВИМІРЮВАНЬ РОЗМАХУ КОЛИВАНЬ ВІБРОБУНКЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

Симонюк В.П., Денисюк В.Ю., Лапченко Ю.С.

¨ Технологічне керування точністю поверхонь обертання в умовах переналагоджувального підшипникового виробництва

Марчук І.В., Ештеівілі А.М.

¨ ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОХОЛОДЖЕННЯ МІНІАТЮРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

Кравець Д.В., Гераїмчук М.Д.

¨ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭПЮР СКОРОСТЕЙ ПОТОКА ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Никитин А.К., Рыбников В.А.

¨ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дубінець В.І., Жарко К.Ю.

Секція 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Голова секції д.т.н., проф. Порєв В.А.,

секретар секції к.т.н., ст. викл. Божко К.М.

Засідання № 1

17 травня 1430 –1730, ауд. 1-3, корп. № 1 (Енергетичне крило, каф. ЕАЕПС)

 

¨ ІМПУЛЬСНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ МІНІАТЮРНИХ ТВЕРДОТІЛЬНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ

Божко К.М., Туру Т.А., Качур Н.В., Маслов В.П.

¨ ВИКОРИСТАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЧУТЛИВИХ ЄЛЕМЕНТІВ У СИГНАЛІЗАТОРАХ ДИМУ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІТАКІВ

Дашковський О. А., Левчук К. А., Пермінов О. В.

¨ МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЗОАНАЛІЗАТОРУ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ

Левчук К. А., Міхеєва І. Л., Мельников О. О.

¨ КОМБІНОВАНИЙ ПРИЛАД: ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ ГАЗОВИЙ І ГАЗОАНАЛІЗАТОР СО

Козубовський В.Р.

¨ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ОРГАНІЧНИХ ДОМІШОК У ПИТНІЙ ВОДІ

Дорожинська Г.В., Конченко А.В., Дорожинський Г.В., Маслов В.П.

¨ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОЗАПРАВНОЇ СТАНЦІЇ НА СТАН ПОВІТРЯ МІСТА

Івасенко В.М., Вінниченко Т.О.

¨ ЗМЕНШЕННЯ ВЛИВУ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПАПЕРОВОЇ ПУЛЬПИ НА ПРОЦЕС ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛОПАТКОВИМИ КОНЦЕНТРАТОМІРАМИ В ПРОЦЕСІ РОЗМЕЛЮВАННЯ

Романюк О.М., Кріль Б.А., Кріль О.В.

¨ ANALYTICAL HIERARCHIE APPROACH METHODE

Primiskiy Vladislav, Kornienko Dmitrij, Ivasenko Vitalij, Zhuzha Alla

¨ МІКРО-ПЛАЗМОВЕ ГАРТУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ОБСІЧНИХ КРАЙОК ПРЕС-ФОРМ

Захаров Е.А., Попіль Ю.С.

¨ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРИ МІСТА КИЄВА

Порєв В.А.

Засідання № 2

18 травня, 1000 – 1300, ауд. 1-3, корп. № 1 (Енергетичне крило, каф. ЕАЕПС)

 

¨ МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ

Божко К.М.

¨ ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТОСФЕРНОГО ШАРУ ЗЕМЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ПОЛЯРИМЕТРУ

Збруцький О.В., Сарибога Г.В., Неводовський П.В.

¨ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПИЛОГАЗОВИХ ВИКИДІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Порєв В.А., Рудик Т.О.

¨ РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ іНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛОГАЗОВИХ КОМПОНЕНТ В РУДНИЧНІЙ АТМОСФЕРІ

Вовна О.В.

¨ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗУМНОЇ ШТУЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Лактіонов І.С., Вовна О.В.

 

Секція 6. Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень

Голова секції к.т.н., ст.н.с. Клочко Т.Р.,

секретар секції к.т.н., ст. викл. Безугла Н.В.

 

Засідання № 1

16 травня 1430 –1730, ауд.611, корп. № 21

 

¨ МОДИФИКАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ПРИЗНАКОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ИХ РАСПОЗНАВАНИЯ

Шачиков А. Д., Шелофаст В.А., Шуляк А. П.

¨ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІНТРАОКУЛЯРНОЇ ЛІНЗИ, ЩО ІМПЛАНТУЄТЬСЯ В ОКО

Чиж І.Г.

¨ Дослідження проникнення світлового потоку в деякі біоматеріали

Яненко О.П., Шевченко К.Л., Шульга В.С.

¨ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕФЛЕКСОГЕННИХ ЗОН

Зубчук В.І., Соломін А.В., Штанічева М.В., Каушнян А.І.

¨ ЕФЕКТИВНІСТЬ СТЕРЕОТАКСИЧНОЇ БІОПСІЇ В ДІАГНОСТИЧНОМУ АЛГОРИТМІ ПАТОЛОГІЇ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Францевич К.А.

¨ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ

Зубчук В.І., Пухова М.О., Шатохіна К.С.

¨ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАТОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ГАЗОЧУТЛИВИХ СЕНСОРІВ

Лінючева О.В., Зубчук В.І., Шатохіна К.С, Якимчук В.С.

¨ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Кватернюк С.М., Петрук В.Г., Дубчак О.В., Слободянюк А.О., Ткач А.С.

¨ АНАЛІЗ  ІНФОРМАТИВНОСТІ  ДІАГНОСТИЧНИХ  ПАРАМЕТРІВ РЕОГРАФІЇ

Поляченко О. С., Коваленко М.М., Куцяк О.А.

¨ ТРАНСКУТАННИЙ СЕНСОР ДЛЯ КИСНЕМЕТРІЇ

Бубулис А., Івченко П.О.

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 611, корп. №21

¨ ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОРОЗСІЯННЯ ЕПІДЕРМІСОМ ЛЮДИНИ ПРИ ФОТОМЕТРІЇ ЕЛІПСОЇДАЛЬНИМИ РЕФЛЕКТОРАМИ

Безуглий М.О., Костюк С.А.

¨ МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

Цапенко В.В., Терещенко М.Ф., Чухраєв М.В.

¨ МОНІТОРИНГ ПСИХІЧНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У студентів

Цокота М.В., Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф.,Чухраєв М.В.

¨ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТРИСИ СВІТЛОРОЗСІЯННЯ БІОЛОГІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Безугла Н.В.

¨ DETERMINING THE SIGNS OF PARKINSON'S DISEASE ON BASIS OF THE DIRICHLET PROBLEM

Skytsiouk Volodymyr, Klotchko Tatiana, Tyhonenko Julia

 

Засідання № 3

17 травня, 1430 – 1700, ауд. 611, корп. №21

¨ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ  СИСТЕМИ  АВТОМАТИЗОВАНИХ  ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ   КОМПЛЕКСІВ  З АДАПТИВНИМ КЕРУВАННЯМ

Терещенко М.Ф., Чухраєв М.В.,  Тарасюк І.Є., Терещенко К.М.

¨ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ  КРОВІ  ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПІДІГРІВУ ТЕРМІСТОРА

Матвієнко С.М., Матвієнко А.М.

¨ MAGNETOTHERAPY TECHNOLOGY

Patkevych O.

¨ Лазерные технологии воздействия на организм для нормализации активности ферментов при АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ

Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Железнякова Т.А.

 

 

 

Секція 7 НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА, ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ

Голова секції д.п.н., доц. Протасов А.Г.,

секретар секції ст. викл. Павленко Ж.О.

 

Засідання № 1

16 травня, 1400 –1730, ауд.513, корп. 20

 

¨ ШВИДКІСНА АНАЛОГОВА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ В ПРИЛАДАХ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Плєснецов С.Ю., Мигущенко Р.П., Сучков Г.М., Петрищев О.М.

¨ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Свердлова А.Д.

¨ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ДЕФЕКТІВ В ІМПУЛЬСНОМУ ВИХРОСТРУМОВОМУ КОНТРОЛІ

Куц Ю.В., Лисенко Ю.Ю., Дугін О.Л.

¨ МОНІТОРИНГ СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

Сергієнко Р.В.

¨ диагностическая информативность  вибраций корпусного оборудования линии привода прокатной клети

Баглай А.В.

¨ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Закладний О.О.,; Прокопенко В.В., Кульбачний П.В.,; Гребенюк Т.В.

¨ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Галаган Р.М., Момот А.С.

¨ ОЦЕНКА АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ

Олейник О.Ю., Тараненко Ю.К.

¨ Особливості моніторингу технічного стану підземних трубопроводів за складних умов експлуатування

Цих В.С., Яворський А.В., Побережний Л.Я.

¨ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИХРЕТОКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ

Горкунов Б.М., Тищенко А.А., Тюпа И.В., Шибан Тамер

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 513, корп. №20

 

¨ УЗАГАЛЬНЕНА МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИТІВ

Єременко В.С.

¨ МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ РЕАБІЛІАЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПАСИВНОГО  ВІДНОВЛЕННЯ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА

Павленко Ж.О., Погребенко Д.М.

¨ ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯТОРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ

Павленко Ж.О., Рожанська І.В.

¨ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Богдан Г.А.

¨ ДВОФАЗНИЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ СЕНСОРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ

Карпінський В.В., Куц Ю.В., Лисенко Ю.Ю., Редька М.О.

¨ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО  АМПЛІТУДНО-ФАЗОВОГО СПОСОБУ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Баженов В.Г., Івіцька Д.К.

¨ PLATFORM FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING OF AIRCRAFT CONNECTIONS

Protasov A.G., Glevasky A.V.

¨ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ ПРИ ОТРИМАННІ ПАКЕТІВ СИНУСОЇДАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ З ВИСОКОЮ СПЕКТРАЛЬНОЮ ЧИСТОТОЮ

Лісовець С.М.

¨ ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Горкунов Б.М., Львов С.Г., Сиренко Н.Н., Аббасе Жаббар

¨ ДО ПИТАНЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. ДОВІРА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Лашко О.В.

 

Засідання № 3

17 травня, 1400 – 1700, ауд. 513, корп. №20

 

¨ Термостабилизация качества изображения инфракрасных диоптрических объективов

Муравьёв А.В.

¨ современная лазерная дальнометрия

Муравьёв А.В.

¨ ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ КОСМІЧНОГО БАЗУВАННЯ

Муравйов О.В.

¨ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ТУБОПРОВОДА

Тымчик Г.С., Подолян А.А.

¨ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВІБРАЦІЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Юзефович Р.М., Яворський І.М., Дзерин О.Ю., Мацько І.Й.

¨ Система визначення двомірних  координат положення вимірювального перетворювача  на основі двох оптичних камер з ПЗЗ-матрицями

Сєрий К.М.

¨ РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО -ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА МЕТОДИ НЕСТАЦІОНАРНОГО АНАЛІЗУ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

Юзефович Р.М., Дзерин О.Ю., Стецько І.Г., Яворський І.М.

¨ ЦИФРОВІ ВИХРОСТРУМОВІ ДЕФЕКТОСКОПИ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ СИНХРОННИХ ДЕМОДУЛЯТОРІВ

Баженов В.Г., Гльойник К.А., Ходневіч С.В.

¨ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА АКУСТИЧНОЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ

Баженов В.Г., Шиндерук Т.Д.

¨ ІНФОРМАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ  ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНІ КОЧЕННЯ КОЛІСНИХ ПАР

Суслов Є.Ф., Ноженко О.С., Мостович А.В.

¨ ПРОТОТИП ТЕПЛОВІЗОРА З МЕХАНІЧНОЮ РОЗГОРТКОЮ НА ОСНОВІ ARDUINO

Донченко А.А., Суслов Є.Ф.

¨ СИСТЕМА АКУСТИЧНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ

Суслов Є.Ф., Горпиніч Д.М.

¨ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ

Маєвський С.М.

Секція 8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Голова секції: д.т.н., проф. Коробко І. В,

секретар секції: к.т.н., доц. Писарець А. В.

 

Засідання № 1

16 травня 1400 –1730, ауд. 317, корп. № 1

 

¨ РОЗРОБЛЕННЯ ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Осієвський В. О., Косинський І. С.

¨ АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗУМНОГО (СМАРТ) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОСТОВІРНОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Лісовець В. П., Власюк Я. М.

¨ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКУ ОБСЯГІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НАСЕЛЕННЯМ ЗА ПРИЛАДОВИМ (ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА БУДИНКОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ) ТА НОРМАТИВНИМ МЕТОДАМИ

Рябцева О. М.

¨ ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ПРОТОКОЛІВ ОБМІНУ ДАНИМИ В ПРИЛАДАХ ОБЛІКУ ГАЗУ

Шевчук А. С.

¨ ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ НА ТЕПЛОВІ ВТРАТИ ПІДЗЕМНИМИ ТЕПЛОВИМИ МЕРЕЖАМИ

Ващишак І. Р., Цих В. С.

¨ CHOICE OF DISCHARGES

J. M. J. Jasim

¨ CHOICE OF AUXILIARY TRANSFORMER, OPERATIVE CURRENT

M. S. S. AL Kafaji, and K. H. K. AL-Majdi

¨ INVESTIGATION OF DIFFERENT MICROSTRIP TRIANGULAR LOOP THICKNESS EFFECTS FOR MICROWAVE BAND PASS FILTERS

M. S. S. AL Kafaji, and J. M. J. Jasim

¨ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ПОДІБНОСТІ ГІДРОГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Коробко І. В.

 

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 317, корп. №1

 

¨ ПЛУНЖЕРНИЙ ВИТРАТОМІР ІЗ ЛІНІЙНИМ ДЕКОДЕРОМ

Кротевіч В. В.

¨ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ

Писарець А. В., Поліщук С. О.

¨ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ВОДИ У ВІДКРИТИХ ВОДОТОКАХ МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ НАПОРУ

Волинська Я. В.

¨ ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Рак А. М.

¨ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧІЇ РІДИН ТА ГАЗІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ СТУПЕНЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ПОТОКУ

Коробко І. В.

¨ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Коваленко В. А.

¨ АЛГОРИТМІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТУРБІННОГО ВИТРАТОМІРА

Федоров В. М., Франків О. М., Коробко І. В., Писарець А. В.

 

Засідання № 3

17 травня, 1430 – 1700, ауд. 317, корп. №1

 

¨ СХЕМИ АВТОМАТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Федоришин Р. М., Савицький В. К., Кльось С. Р.

¨ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Сидор А. Р.

¨ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОБУТОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ

Лютенко Т. В., Середюк О. Є.

¨ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИТРАТОМІРА

Роман В. І., Матіко Ф. Д.

¨ СТВОРЕННЯ СХЕМНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Закладний О. О., Прокопенко В. В., Кульбачний П. В., Гребенюк Т. В.

¨ Дослідження теплоізоляційних матеріалів за критеріями функціональність-вартість-екологічність з метою термомодернізації будівель

Цих В. С., Ващишак І. Р.

¨ ERROR STRUCTURE OF TURBINE TYPE FLOW RATE MEASURING TRANSDUCER WITH HYDRODYNAMIC BALANCING SENSITIVE ELEMENT

Anna Pisarets

¨ ДИНАМІЧНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВНАСЛІДОК ІНЕРЦІЙНОСТІ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧА

Федоришин Р. М., Матіко Ф. Д., Власюк Я. М., Ярошевич В. М.

 

 

 

 

Секція 9  Метрологічні аспекти вимірювання маси

Голова секції д.т.н. Самойленко О.М.,

секретар секції ст. викл. Зайцев В.М.

 

Засідання № 1

16 травня 1430 –1730, ауд. 318, корп. 1

 

¨ Модульний підхід випробувань неавтоматичних зважувальних приладів

Ціпоренко С.В., Присяжний В.М.

¨ передавання одиниці маси від еталона масою 1 кг кратним і частинним похідним кілограма

Ціпоренко С.В., Тугай В.С.

¨ Застосування вагового методу для вимірювання об'єму в ПЕРЕНОСНИХ установках повірки лічильників води

Клос І.М., Залужний В.І., Ільницька Т.М.

¨ Интеллектуальные ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

Зайцев В.Н.

¨ Метод одновременной передачи по витой паре частотного сигнала и энергии питания для индустриальных весоизмери-тельных систем

Калинин А.И.

¨ К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ

Никитин А.К.

Засідання № 2

17 травня, 1000 – 1300, ауд. 318, корп. №1

 

¨ Требования действующего законодательства в области приемки грузов, поступающих железнодорожным транспортом

Стриков В.С.

¨ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ОБЛАЧНЫМ ХРАНИЛИЩЕМ ДАННЫХ

Митронов В.А.

¨ Отдельные аспекты применения бетонных конструкций

при проектировании АВТОМОБИЛЬНЫХ весов

Енченко В.П.

¨ Калибровка системы определения координат центра масс подвижных объектов

Зайцев В.Н.

¨ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ИСТЕЧЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО БУНКЕРА

Никитин А.К., Сигодзинский А.В.

¨ ОСОБЕННОСТИ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНДИКАТОРА

Паладий А.Б.

¨ ВЫСОКОТОЧНЫЙ МЕТОД ПОДГОНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ

Калинин А.И.